Drogi rekomendowane na ŚDM

Z uwagi na utrudnienia wynikające ze wzmożonego ruchu w czasie Światowych Dni Młodzieży, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca objazd dla ruchu tranzytowego po drogach krajowych wokół aglomeracji krakowskiej. W celu zapewnienia przejazdu drogami krajowymi na uroczystości związane ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie oraz zgodnie art. 23 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016, GDDKiA udostępnia wykaz dróg rekomendowanych wraz z załącznikiem graficznym.

Trasy Rekomend SDM

Przebieg wskazanych dróg rekomendowanych, może podlegać korektom w zależności od sytuacji na drogach krajowych.

Wykaz dróg rekomendowanych

Źródło: gddkia.gov.pl