Miesięczne archiwum: Czerwiec 2016

„Rodzina uratuje świat”

0002Instytut Globalizacji wspólnie z Libreria Editrice Vaticana prezentują pierwsze polskie wydanie książki papieża Franciszka „Rodzina uratuje świat”.

Z okazji I pielgrzymki Franciszka do Polski oraz Światowych Dni Młodzieży 2016, polski czytelnik otrzymuje do rąk najnowszą książkę Ojca Św. przedstawiającą Wielką Katechezę o Rodzinie. Zbiór stanowi komplet katechez papieskich na ten temat. Tę książkę powinna przeczytać każda polska rodzina!

– Bardzo dobrze, że właśnie w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia pojawia się w naszym języku ojczystym przekład nauk Piotra naszych czasów. Znamienne, że nasza Ojczyzna zostanie obdarowana tłumaczeniem tych ważnych katechez papieskich właśnie w przededniu pierwszej, historycznej pielgrzymki Franciszka do Polski. Warto zauważyć, że Polska ma szczególne zadanie: obronę wartości chrześcijańskich w całej Europie! – uważa bp Jan Sobiło Wikariusz Generalny diecezji charkowsko-zaporoskiej

Z kolei ks. Prof. Robert Skrzypczak w szerokim omówieniu wydania pisze: „Katechezy papieża Franciszka o rodzinie to tekst, który się czyta jednym tchem. Zawierają słodycz, jaką ma w sobie rodzina. Są nasycone tlenem chrześcijańskiej wizji człowieka, ludzkiej miłości, czułości i uczciwości możliwej do spełnienia tylko w ramach relacji małżeńskich i rodzinnych. To rzeczywiście Dobra Nowina papieża Franciszka dla współczesnego świata, w którym rodzina zostaje miażdżona ideologiami bądź bezmyślnością tych, którzy bardziej niż Bogu ufają samym sobie”.

„Katechezy Franciszka ujmują trafnością w rozróżnianiu i opisie rzeczywistości rodzinnej od strony jej bogactwa, jak i zagrożeń. Papież w dodatku czyni to z prostotą, która jest swoistym charyzmatem tego człowieka. Zresztą, jakby niespodzianie, temat rodziny stał się główną ideą jego pontyfikatu” – uważa Skrzypczak.

Książka jest dostępna poprzez stronę www.globalizacja.org oraz w księgarniach internetowych i stacjonarnych. Sprzedaż prowadzi też Poczta Polska w placówkach na terenie całego kraju.

Apel do wolontariuszy

Siostry i Bracia!

Pół roku temu, jak zostało nam to wszystkim przekazane, Ekipa Inicjująca Drogę Kiko Arguello, Carmen Hernández, ojciec Mario Pezzi, zwrócili się z apelem do wspólnot w Polsce, o pomoc w organizacji Spotkania Powołaniowego przy okazji Światowych Dni Młodzieży. Zgodnie z  ich zaleceniami,  zaangażowanie to ma być wyrazem służby dla Kościoła i Chrystusa, przez wymiar posługi dla pielgrzymów z Drogi.

Praca ta, zgodnie z decyzją podjętą przez Ekipę Odpowiedzialną za Drogę w Polsce, ma pierwszeństwo przed każdą inną pracą ewangelizacyjną, realizowaną w naszym itinerarium.

Pół roku temu zwróciliśmy się do sióstr i braci, pracujących w branży medycznej z prośbą o uczestnictwo i udział w zabezpieczeniu medycznym Spotkania. Wyrazem konkretnym jest gotowość do służby, jako rezerwowe zabezpieczenie medyczne w dniu 1.08.2016 r. W praktyce, oznacza to  poświęcenie, dla dobra Kościoła trzech dni swojego życia, biorąc pod uwagę konieczność dojazdu i powrotu do domu. Każdy w wolności może podjąć decyzję czy czuje się wezwany i czy jest gotowy na oddanie swojego ciała dla ewangelizacji, kiedy pojawia się taka potrzeba.

Miesiąc temu zaprosiliśmy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem Katechistów, braci na szkolenie medyczne, w dniu 19.06, w Warszawie.  Szkolenie jest konieczne dla organizacji Służby.

 Oczekujemy 150 000 pielgrzymów. Do chwili obecnej, udział w szkoleniu i Służbie Medycznej, potwierdziło nam z całej Polski jedynie ok 30 osób. Jeżeli do końca dnia jutrzejszego liczba ta nie zwielokrotni się, szkolenie zostanie odwołane, a my przekażemy informację, Ekipie Odpowiedzialnej za Drogę w Polsce, o niepowodzeniu  naszej misji w tym wymiarze.

Siostry i Bracia, jesteście wolni w swoich w swoich wyborach.

Marek Karolak

Koordynator Centrum Orgaznizacyjnego ŚDM Drogi Neokatechumenalnej

Oferta PKP Intercity na ŚDM

sdm-5

PKP Intercity dla zarejestrowanych pielgrzymów przygotowało ofertę specjalną Bilet ŚDM Kraków 2016, dzięki której juz wkrótce będzie można zakupić bilet na 3 jednorazowe przejazdy bezpośrednimi pociągami TLK lub IC w klasie 2. w wagonach z miejscami do siedzenia w wybranej relacji za jedyne 149 zł. Z oferty będzie można skorzystać przy przejazdach między 16 lipca a 15 sierpnia 2016 r.

Kto może skorzystać z oferty?

Bilet ŚDM Kraków 2016 przeznaczony jest dla wszystkich zarejestrowanych Pielgrzymów, posiadających numer Pielgrzyma Światowych Dni Młodzieży. Numer ten, każdy Pielgrzym otrzymuje po zarejestrowaniu go na stronach ŚDM. Rejestracja uczestników Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 odbywa się elektronicznie (on-line), poprzez wypełnienie specjalnego formularza rejestracyjnego na stronie organizatora wydarzeń (www.krakow2016.com). Niemożliwy jest zakup Biletu ŚDM Kraków 2016 przez osoby nieposiadające numeru pielgrzyma.

Gdzie będzie można kupić bilet PKP na Światowe Dni Młodzieży?

Bilet ŚDM Kraków 2016 będzie można kupić już wkrótce wyłącznie poprzez internetowy system sprzedaży e-IC. W najbliższych dniach przekażemy szczegółowe informacje na ten temat.

Jak skorzystać z Biletu?

Bilet ŚDM Kraków 2016 będzie uprawniać do trzech jednorazowych przejazdów. Przed każdym przejazdem Pielgrzym  będzie musiał zalegalizować bilet poprzez pobranie do niego miejscówki w internetowym systemie sprzedaży e-IC. Na miejscówce będzie wskazana m.in. data i relacja przejazdu oraz numer pociągu, wagonu i miejsca. Bilet ŚDM Kraków 2016 i wydana do niego miejscówka stanowić będą komplet. Bilet bez miejscówki będzie nieważny.

  • Żeby skorzystać z przejazdu, najpóźniej na 15 minut przed odjazdem wybranego pociągu, Pielgrzym będzie musiał pobrać w internetowym systemie sprzedaży e-IC miejscówkę.
  • Wydrukować bilet oraz pobraną do niego miejscówkę na białej kartce papieru w formacie A4 lub zapisać te dokumenty na urządzeniu przenośnym w formacie PDF w celu przedstawienia podczas kontroli.

Źródło: intercity.pl