Miesięczne archiwum: Luty 2016

Terminy szkoleń dla wolontariuszy

Pokój z Wami !

Pragnę podziękować wszystkim, poświęcającym swój czas, w pracy na rzecz wolontariatu.

Do tej pory zgłosiło się ok. 800 wolontariuszy. To, z jednej strony dużo, ale z drugiej strony (biorąc pod uwagę nieuchronny „odsiew”, z przyczyn losowych) dwa razy za mało!!!

Potrzebujemy co najmniej jeszcze 700 zgłoszeń!!!!!

Chcielibyśmy, najpóźniej do końca drugiej dekady marca, wysłać zaproszenie imienne do każdego z wolontariuszy na konwiwencję szkoleniową, na której musi się pojawić każdy z nich. Jak wiecie, zgodnie z wskazaniami inicjatorów drogi, największym zadaniem wspólnot polskich, podczas ŚDM, jest służba dla innych braci. Bez wolontariatu, organizacja spotkania z Kiko w dniu 01 VIII, będzie niemożliwa.

Dla ułatwienia pracy ewangelizacyjnej podaję terminy konwiwencji szkoleniowych, z wstępnym podziałem na rejony kraju.

  1. 3 IV – w Warszawie – rejon centralny
do Warszawy Opole-Gliwice 24 wspólnoty / 32 osoby
  1. 10 IV – w Lublinie – rejon wschodni
  2. 17 IV – w Gdańsku – rejon Pólnocny
  3. 24 IV – w Poznaniu rejon zachodni

Południowe sektory zostaną dołączone do innych. Oczywiście, pojedynczy wolontariusze, którzy nie będą mogli przybyć na szkolenie ze swoim rejonem będą mogli pojechać na inne. Wszyscy muszą zostań przeszkoleni.

Terminy szkoleń mogą jeszcze ulec zmianie. Być może zrobimy jeszcze dodatkowe szkolenie. Szczegóły każdy z wolontariuszy otrzyma w swoim imiennym zaproszeniu.

z Panem Bogiem

Maciek Mackiewicz

Bracia z Kolumbii nie przyjadą na ŚDM

Jak mówiliśmy wcześniej było prawdopodobieństwo, że Kolumbijczycy nie będą mogli przybyć na ŚDM w Krakowie. Dzisiaj musimy potwierdzić tę smutną wiadomość. Bracia z Kolumbii nie przyjadą. Jedynie ci, którzy chcą przyjechać samodzielnie i mają środki na ten cel.

Na to będziemy otwarci jeśli będą takie grupy.

Katechiści z Kolumbii prosili o przekazanie podziękowań dla braci, którzy przygotowywali się do przyjęcia ich i pomocy tutaj w Polsce. Nadal macie zaproszenie do Kolumbii i czekają tam na was tam.

Znamy ceny pakietów pielgrzyma!

Cena pakietu, w skład którego wchodzą m.in. transport, ubezpieczenie oraz tzw. plecak pielgrzyma, czyli zestaw publikacji i materiałów duszpastersko-identyfikacyjnych pomagających w dobrym przeżyciu uroczystości i przemieszczaniu się po mieście, będą zależały od długości pobytu w Krakowie oraz od tego, czy w pakiecie znajdą się nocleg oraz wyżywienie.

Pakiet Pielgrzyma:

Typu A (190-690 zł) obejmuje obecność w stolicy Małopolski przez cały tydzień wydarzeń centralnych, czyli od 26 lipca do 1 sierpnia.

a

Typu B (250-310 zł) – pobyt od piątku 29 lipca do poniedziałku 1 sierpnia.

b

Typu C (150 zł) – uczestnictwo tylko w sobotnim czuwaniu i niedzielnej Mszy św. posłania na Campus Misericordiae (30 i 31 lipca).

c

Osoby, które zdecydują się na korzystanie z opcji wyżywienia, otrzymają specjalne talony, które upoważnią do odebrania odpowiednich posiłków w wyznaczonych punktach. Różnić się będą rodzajem posiłku (talony dwudaniowe i trzydaniowe oraz suchy prowiant) i dniem użycia. Talony dwu- i trzydaniowe będą do wykorzystania w dniach, kiedy pielgrzymi przebywają w Krakowie, a talon na suchy prowiant będzie do wykorzystania na terenie Campus Misericordiae podczas sobotnio-niedzielnych uroczystości.

W kosztach organizacji ŚDM uczestniczyć będą także wolontariusze (50-300zł). Również oni mogą zadeklarować chęć skorzystania z noclegu lub wyżywienia. Wszyscy wolontariusze będą mieli zagwarantowany transport, ubezpieczenie oraz identyfikujący ich plecak i koszulkę.

SKARPETA – Dobrolwolna pomoc na ŚDM

skarpetaŚwiatowe Dni Młodzieży w Krakowie to wydarzenie , jakiego w Polsce jeszcze nie było i pewnie długo nie będzie. Należy więc zrobić wszystko by Ci, którzy przyjadą do Krakowa, zostali przyjęci godnie i serdecznie w naszym regionie.

ŚDM, to uroczystość przede wszystkim duchowa,  ale również ogromne przedsięwzięcie logistyczne i finansowe. Do zorganizowania takiego święta potrzeba wielu funduszy, liczymy więc na pomoc z każdej strony.

Na jednym ze spotkań, padła propozycja, która została zaakceptowana przez wszystkich obecnych, aby w naszych wspólnotach wisiała na każdym spotkaniu   s k a r p e t a będąca skarbonką na dobrowolną pomoc ŚDM.

Staramy się zrobić to tak, by ŚDM przygotować za relatywnie jak najmniejsze pieniądze,  ale jednocześnie tak, by przyjąć godnie tych, którzy tu przybędą z całego świata byśmy nie musieli się wstydzić.

Odpowiedzialny za finanse na ŚDM z waszej wspólnoty dokonuje wpłat na konto:
92 1240 1633 1111 0010 4747 5066
do Karola Wójcickiego ( to samo co na RIO ).
Tytuł wpłaty: Skarpeta i numer wspólnoty, np: Skarpeta 2 katedra Gliwice.

PS: tę ideę możecie przenieść do waszych rodzin oraz zaangażować waszych znajomych.

Eugenio Zolli – Nazarejczyk

Pokój Wam,

    Chcemy poinformować o inicjatywie, która została przedstawiona Stefano Gennarini i zaakceptowana przez ekipę katechistów.

    Z okazji przygotowania duchowego do Światowych Dni Młodzieży jeden z braci wydał głośną książkę nawróconego rabina Rzymu Eugenio Zolli „Nazarejczyk”. Zachęcamy do kupowania tej książki.

    Istotne jest, że co najmniej 10 zł z każdego egzemplarza będzie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i organizacją Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. w Krakowie.

Poniżej kilka informacji o książce.

untitled

    To pierwsze wydanie po polsku tej książki profesora Eugenio Zolli, wybitnego egzegety oraz naczelnego rabina, wpierw Triestu, a potem Rzymu.

    Autor był postacią niezwykłą. Erudytą urodzonym w Polsce, wykształconym we Florencji, wykładającym w Padwie. Duchownym, a przede wszystkim wrażliwym człowiekiem, który wspólnie z Papieżem Piusem XII ratował społeczność Żydowską przed Holocaustem. Eugenio Zolli jeszcze jako rabin, dowodził, że Jezus Chrystus jest oczekiwanym przez Żydów Mesjaszem. Badając teksty źródłowe autor dochodzi do wniosku, że w Chrystusie wypełniają się starotestamentowe proroctwa Izraela.

„Naszym zdaniem – chcąc lub nie chcąc uniknąć dyskusji na temat własnej genealogii – Chrystus potwierdza w tym miejscu, i to w sposób jednoznaczny, boskość Mesjasza. Jeśli w Psalmie, dziele natchnionym przez Ducha Świętego, mówi się: ‘Pan powiedział do mojego Pana’, i egzegeza rabinistyczna tegoż Psalmu posiada charakter mesjański, to nie ma wątpliwości, iż Pan uznaje Mesjasza za równego sobie. Chrystus jest Mesjaszem i Mesjasz jest Bogiem: czyli, CHRYSTUS JEST BOGIEM. Również tekst Łk 10, 16 (‘Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał’) inspirowany jest koncepcją, iż Posłaniec jest równy Temu, który Go wysyła” – pisze Zolli w rozdziale pt. „Boska natura Chrystusa”.

    Jeśli są bracia zainteresowani książką i w ten sposób chcą wspomóc ŚDM prosimy aby odpowiedzialni wspólnot zebrali zamówienia i skontakowali się bezpośrednio z wydawcą.

    Książkę można zamawiać pisząc lub dzwoniąc do Tomasz Teluk, tomasz@teluk.net, tel. +48 600 023 118.

Koszt jednego egzemplarza to 40 zł (z czego conajmniej 25% idzie na ŚDM 2016).

    Płatności potem prosimy dokonywać zwykłym przekazem pocztowym na:

Tomasz Teluk,
ul. Opawska 1/4
44-100 Gliwice.

List dla sponsorów

Szanowni Państwo,

Już wkrótce, latem 2016 r. , w Krakowie odbędą się XXIX Światowe Dni Młodzieży – spotkanie modlitewne tak bardzo bliskie sercu św. Jana Pawła II, który powiedział: Potrzeba nam tego młodzieżowego entuzjazmu. Potrzeba nam tej radości życia, którą mają młodzi”.

Będzie to nie tylko cudowne spotkanie młodych z całego świata, ale także pierwsza pielgrzymka Papieża Franciszka przypadająca w rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski.

Jako pielgrzymi, młodzież naszej diecezji wielokrotnie doświadczyła wielkiej miłości i gościnności, uczestnicząc w poprzednich spotkaniach Dni Młodzieży m.in. w Madrycie i Rio de Janeiro. Obecnie mamy okazję odwdzięczyć się i wyrazić naszą polską gościnność, z której zawsze słynęliśmy. Abyśmy mogli w pełni przeżyć ten czas, już teraz musimy wspólnie podjąć trud przygotowania organizacyjnego i duchowego. Ze względu na swoje strategiczne położenie (bliska odległość do Krakowa) pragniemy gościć w naszym regionie około 25 tys. młodych z różnych części świata. To ogromne przedsięwzięcie logistyczne i turystyczne wymagające znacznych nakładów finansowych m.in. na zapewnienie noclegów, wyżywienia i transportu.

Dlatego zwracamy się do Państwa o finansowe wsparcie organizacji pobytu młodzieży z różnych stron świata ze wspólnot neokatechumenalnych na ŚDM, które będą zatrzymywać się w naszych regionach. Darowizny na ten cel można dokonać, wpłacając dowolną kwotę na rzecz Fundacji Instytut Globalizacji w Gliwicach nr konta:

58 1050 1298 1000 0090 6655 2622 z dopiskiem „darowizna SDM2016”

Będziemy również wdzięczni za pomoc w postaci żywności, możliwości zakwaterowania, wyżywienia czy transportu.

Darowizna może być podstawą do stosownych odpisów podatkowych. Zainteresowanym wystawiamy odpowiednie zaświadczenia i potwierdzenia wpłat. Wszyscy Sponsorzy otrzymają od nas specjalne podziękowania, a także możliwość reklamy na naszej stronie internetowej poświęconej temu wydarzeniu, a także we wszystkich publikacjach związanych z tym wydarzeniem.

Fundacja Instytut Globalizacji

Prezes Tomasz Teluk
tel. 600 023 118
e-mail: instytut@globalizacja.org
www.globalizacja.org